Hayatı paylaşmak için engel yok!

Eğitim Alanlarımız

1BİLGİSAYAR ATÖLYESİ
Bilgisayar dersleri günlük hayatta teknoloji kullanma yetisini geliştirmek, bilgi teknolojisi alanındaki bilgi ve becerileri artırmak ve temel bilgisayar kullanmayı öğretmekle birlikte kullanılabilir programları öğretmek amacıyla verilmektedir. Engelli bireylerin öğrenme durumlarına göre temelden başlayarak yazılım programlarına kadar giden eğitim modülleri ile dersler verilmektedir.
2MUM-SABUN ATÖLYESİ
Bu atölyenin ana malzemelerini taş tozu, sabun bazı, kalıplar, mum ve kokular oluşturmaktadır. Engelli bireylere sanat bilgisi ve becerisi kazandıran ayrıca motor becerilerini geliştiren bu atölyede öğrenciler seçtikleri kalıplarda çalışmalarını yaparak istedikleri renk ve koku ile çalışmalarını birleştirerek ev süsleri gibi birçok Farklı ürün ortaya koymaktadır.
3AHŞAP-MOBİLYA ATÖLYESİ
Ahşap nesnelere şekiller vererek özgün üretimlerin yapıldığı bu atölye engelli bireylerin el becerilerini geliştirmesine ve mesleki bilgi edinmelerine katkı sağlamaktadır. Kesimler, çizimler, oyma işleri, yapıştırmalar vb. teknikler ile yapılan çalışmalarla Farklı obje ve ürünler imal edilmektedir. Bu ürünler gerek süs eşyası gerekse ev gereci olarak kullanılabilmektedir.
4SERAMİK-ÇÖMLEK ATÖLYESİ
Ana maddesi kil olan Seramik Sanatı; şekillendirme, kurutma, pişirme ve sırlama gibi aşamaları olan bir sanattır. Seramik atölyesinde, kil ile şekillendirme yaparken bireylerin hayal güçlerini geliştirerek, sanat yönlerini açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Ayrıca el kaslarının gelişmesini sağlamakta ve üretebildikçe motivasyonlarının artmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu atölyede üç boyutlu seramik heykeller, duvar panoları ve objeler gibi çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
5MATBAA-CİLTLEME ATÖLYESİ
Atölyede transfer baskı sistemi ile tişört, kupa, saat ve bayrak gibi birçok materyal baskıları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli renk, ebat ve modellerde ajanda, defter, notluk vb. kırtasiye malzemeleri üretilmektedir. Bu atölye engelli bireylerin meslek öğrenmelerine yardımcı olmakta ve üretim yapabilmenin mutluluğunu bireylere yaşatmaktadır.
6HALI-KİLİM ATÖLYESİ
Engelli bireylere dokumanın öğretildiği bu atölyede geleneksel mesleklerden olan halı kilim imalatı ve dokuması eğitimi verilmektedir. Engelli bireylerin el-göz koordinasyonu kurmalarına ve motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kilimler, çantalar, kitap ayraçları vb. ürünler öğrenciler tarafından halı kilim atölyesinde üretilmektedir.
7BİLİM ATÖLYESİ
Engelli bireylerin hayallerini, tasarımlarını geri dönüşüm malzemeleri ile gerçeğe dönüştürebileceği; bunu yaparken de el becerilerini, hayal güçlerini geliştirebilecekleri bir tasarım atölyesidir. Ayrıca temel robotik kodlama eğitimi verilen bilim atölyesinde engelli bireylerin problem çözme yeteneği kazanmaları ve değişen dünyaya ayak uydurmaları sağlanmaktadır.
8RESİM ATÖLYESİ
Sanat eğitimi dersleri, özel gereksinimli bireyin; benlik duygusunun gelişmesi, başarı, güven ve cesaret duygularının artması, iletişim gücünün gelişmesi, el-göz ve el-göz-beyin koordinasyonunun artması, motivasyonunun artması, başkaları tarafından onaylanma ve beğenilme güdülerinin doyurulması, yaratıcılığının gelişmesi, kavram bilgisinin artması adına önemli bir yer taşımaktadır. Resim atölyesinde her türlü teknik ve malzemeden yararlanılarak sanatsal birçok etkinlik yapılmaktadır. Atölyede yapılan çalışmalar; kumaş boyama, akrilik ve yağlı boya, karakalem, kolaj, gravür, vitray çalışmaları ile örneklendirilmektedir.
9SAHNE SANATLARI ATÖLYESİ
Bu atölyede engelli bireyler duygularını ifade edebilmeyi, iletişim kurmayı ve neden-sonuç ilişkileri kurarak problem çözebilmeyi öğrenmektedir. Yapılan etkinliklerde çeşitli nesneler, kostümler ve materyaller kullanılmaktadır. Engelli bireylerin sosyal becerilerini gel işti rmede, özgüven leri n in artmasında, kendilerini ifade edebilmelerinde sahne sanatlarının olumlu katkısı vardır.
10MÜZİK ATÖLYESİ
Engelli bireylerin yetenek ve istekleri doğrultusunda hemen her tür enstrüman eğitimi verilmektedir. Bu eğitimlerin yanı sıra solo çalışmalar da yapılmaktadır. Müzik atölyesi engelli bireylerin sanatla terapi olmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca koro ve orkestra dersleri gibi grup çalışmalarının da olması kişiler arası iletişimi ve etkileşimi geliştirmektedir. iscing elit. Mauris eu massa orci.
11SPOR EĞİTİMİ
Spor atölyesinde engelli bireyler ile gerek spor salonunda gerekse tesis bahçesinde yer alan spor sahalarında dersler yapılmaktadır. Bir çok spor dalında kullanılabilecek materyaller eğitim uygulamalarında kullanılmaktadır. Ders içeriğini parkur çalışmaları, farklı spor dallarında eğitimler, geliştirici oyunlar oluşturmaktadır.
12MUTFAK ATÖLYESİ
Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri ve mutfağa dair temel uygulamaları öğrenebilmeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Dersler oldukça donanımlı bir mutfakta geliştirici ve öğretici modüller ile işlenmektedir. Mutfağı tanımaları, mutfak araç-gereçlerini öğrenmeleri ile birlikte yemek yapma uygulamalarına geçilmektedir.
13MOZAİK ATÖLYESİ
Bu atölyede engelli bireyler mermer, cam, seramik, taş, ahşap parçaları gibi materyaller kullanarak mozaik çalışmaları yapmaktadır. Atölyede yapılan çalışmalar engelli bireylerin el-göz koordinasyonu kurmalarını sağlayarak ince-kaba motor kaslarını ve zihinlerini geliştirmektedir. Basitten karmaşığa veya kolaydan zora doğru giden çalışmalarda öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.